Tato povinnost je v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR - „General Data Protection Regulation“ (v překladu „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.

Údaje, které nám poskytnete (tzv. „subjekt údajů“) v rámci registrace nebo objednávky jako stávající či potencionální zákazník (dále jen „kupující“) firmy NOVIS STAV s.r.o. - divize SKLO, Lazy VII/ 4365, 760 01 Zlín 1, identifikační číslo: 291 85 629 (dále jen „prodávající“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Firma NOVIS STAV s.r.o. - divize SKLO se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto Vaše osobní údaje ochránila.

Objednávka a registrace v eshopu krbovesklo.cz vyžaduje zadání nezbytných osobních údajů a dalších indicií. Jednoznačným účelem zpracování těchto údajů je možnost následné komunikace s uživatelem. Jedná se o tyto údaje: jméno a přjmení, název firmy, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

Zpracovat vaše objednávky a vrácené zboží prostřednictvím našich on-line služeb

Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím e-mailu

Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží

Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách

Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet

Zabránit zneužití našich služeb

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze, dokud jsou potřebné pro výše uvedené účely nebo po zákonem stanovenou dobu. Poté budou vaše osobní údaje smazány.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo nerelevantní, můžete požádat, abychom tyto informace opravili, nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Svůj souhlas s tím, abychom využívali vaše údaje pro obchodní účely, můžete kdykoliv odvolat. Můžete nás kontaktovat buď zasláním dopisu na adresu NOVIS STAV s.r.o. - divize SKLO, Lazy VII/ 4365, 760 01 Zlín 1, Česká Republika nebo zasláním e-mailu na novak@novis-stav.cz.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodu. Údaje, které třetím stranám poskytneme, jsou využívány výhradně k poskytování služeb uvedených výše, například doručovatelům za účelem doručení zboží.

Výjimkou může být právní titul t.z.v. „Veřejný zájem, výkon veřejné moci“, který může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password